Waardering door de maatschappij


Menu Waardering door klanten en belanghebbendenWaardering door medewerkersWaardering door de maatschappij


Een ziekenhuis is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij. In een zorgstelsel dat wordt bepaald door marktwerking is de naamsbekendheid essentieel voor succesvolle resultaten. De waardering door de maatschappij verdient hierdoor steeds meer aandacht. Het Waterlandziekenhuis profileert zich in dit kader actief richting de maatschappij.

Kroon op het werk
Het Waterlandziekenhuis volgt een actief verzuim- en re´ntegratiebeleid. Ook extern wordt dit gesignaleerd. Met regelmaat publiceren vakbladen artikelen over het beleid. De afdeling P&O verzorgt eveneens externe presentaties. Als brancheprijswinnaar van de prijs 'Kroon op het Werk' voor goed personeelsbeleid gericht op aanwezigheid en inzetbaarheid van medewerkers is het Waterlandziekenhuis in 2005 uitgenodigd het werkgeversforum Kroon op het Werk mee op te richten. Het Werkgeversforum vormt een netwerk van bedrijven en instellingen die de optimale inzetbaarheid van hun medewerkers binnen hun eigen organisatie willen bewerkstelligen. Vanuit deze doelstelling wil het forum extra aandacht besteden aan het voorkˇmen van verzuim en aan het omgaan met en het aannemen van medewerkers met gezondheidsproblemen en handicaps binnen organisaties. Het Waterlandziekenhuis heeft in het voorjaar 2005 het estafettestokje Kroon op het Werk overgedragen aan Bart Smit, speelgoedconcern in Volendam. Het estafettestokje Kroon op het Werk is een prijs voor goede preventie, verzuim- en re´ntegratiebeleid dat een werkgever aan een collega werkgever kan overhandigen.

Visitaties
Ter beoordeling van het ziekenhuis worden medisch-inhoudelijke visitaties uitgevoerd door de wetenschappelijke verenigingen van de erkende medisch specialismen. In 2005 zijn vijf visitaties uitgevoerd bij de volgende specialismen: chirurgie, klinische psychologie, radiologie, oogheelkunde, interne geneeskunde.

Top 3 zorgmanagers
De voorzitter van de raad van bestuur is op 7 december 2005 geŰerd als een van de beste drie zorgmanagers van het jaar 2005. Door de jury onder leiding van Ruud LaprÚ, emeritus hoogleraar Economie van de Gezondheidszorg werd zij geprezen voor haar durf, inspirerend leiderschap en open communicatie. Hij noemde ook het daadkrachtige optreden waarmee de voorzitter het Waterlandziekenhuis een nieuwe, heldere koers heeft gegeven. Onder haar leiding steeg het marktaandeel met 4% en groeide ook het eigen vermogen van het ziekenhuis. Bijzondere initiatieven als de Spoedpost en het VCW zagen het daglicht en het ziekteverzuim verminderde aanzienlijk. De uitreiking van de titel 'Zorgmanager van het Jaar is een initiatief van ZorgVisie, magazine voor beleid en management.

Publicaties Waterlandziekenhuis 2005
Het Waterlandziekenhuis is in 2005 130 keer in de publiciteit verschenen door middel van free publicity in de geschreven media. De resultaten varieerden van artikelen over het Waterlandziekenhuis en haar werknemers en activiteiten, tot artikelen waarin kort werd gerefereerd aan het Waterlandziekenhuis. Ook is het Waterlandziekenhuis meermaals opgenomen in prestatieoverzichten van ziekenhuizen in Nederland.

Het merendeel van de artikelen is gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad en het Gezinsblad Purmerend. Slechts vier publicaties, dus slechts 3,1%, hebben een beperkt negatieve ondertoon. Ruim 34,6% van de publicaties was positief; de overige berichten zijn als neutraal te beschouwen.