Waardering door klanten en belanghebbenden


Menu Waardering door klanten en belanghebbendenWaardering door medewerkersWaardering door de maatschappij


Voor ziekenhuizen zal door de introductie van marktwerking in de zorg de komende jaren het imago steeds meer bepalend worden. Het zorgsysteem richt zich op prestatiegerichtheid, transparantie en concurrentie. De patiŽnt zal steeds kritischer zijn ten aanzien van de vraag waar hij de zorg zal halen. Hierbij kunnen onder andere nabijheid, prijs, kwaliteit en servicegerichtheid een rol spelen, maar ook naamsbekendheid en imago. Een hoge klanttevredenheid wordt daarmee steeds belangrijker.

PatiŽntenenquÍteformulieren
Het Waterlandziekenhuis meet continu de tevredenheid van de klinische patiŽnt via een standaard vragenlijst. Deze vragenlijst wordt aan iedere patiŽnt bij ontslag uitgereikt. PatiŽnten kunnen op de enquÍte ten aanzien van verschillende aspecten aangeven hoe tevreden of ontevreden zij zijn. Daarnaast biedt de enquÍte de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen.

De respons is van 2001 tot en met 2005 gestegen van 11% naar 16%. PatiŽnten beoordeelden het ziekenhuis met een rapportcijfer. Het gemiddelde bedroeg ruim een 8.

PatiŽnttevredenheid 2003 2004 2005
Verpleging 8,9 8,9 8,8
Behandelaars 8,5 8,6 8,6
Dagindeling 8,2 8,3 8,4
Voorzieningen 8,2 8,1 8,1
Maaltijden 8,5 8,5 8,6

Klachtencommissie
In 2005 dienden 16 patiŽnten (of hun vertegenwoordigers) een klacht in bij de klachtencommissie. Het betrof in totaal 45 aspecten.

  2002 2003 2004 2005
Totaal klachten 12 13 10 16

Aansprakelijkstellingen
Het ziekenhuis werd door zes patiŽnten aansprakelijk gesteld voor de door hen geleden schade. Deze aansprakelijkheidstellingen zijn in behandeling bij CentraMed, de verzekeraar van het ziekenhuis.

Huisartsen
In 2005 zijn vier klinische middagen georganiseerd binnen het ziekenhuis. Dit zijn bij- en nascholingseenkomsten voor regionale huisartsen. Ook zijn in april en november thematische bijeenkomsten georganiseerd voor specialisten en huisartsen, de zogeheten samenscholingsbijeenkomsten, bedoeld om onderwerpen die voor beide groepen relevant zijn te bespreken en zo samen te scholen. De onderwerpen waren 'Nieuwe ontwikkelingen in de zorg', 'Van collega's naar concurrenten' en 'Klagen en klachten'.

In mei vond de bijeenkomst 'Onder dokters' plaats; een jaarlijks terugkerende introductiebijeenkomst voor nieuwe huisartsen en specialisten. In samenwerking met de huisartsen is in 2005 gekomen tot een nieuwe verwijzingsmethodiek voor de kinderafdeling. Ook is mede in samenwerking met Evean Jeugdgezondheidszorg en huisartsen een verpleegkundig spreekuur couveuze-nazorg ingesteld en is een kinderdiabetescarrousel opgezet.

Meldingen aan de inspectie
In 2005 zijn geen meldingen aan de inspectie gedaan.