Organisatorische verbeterprojecten


Menu Medische verbeterprojectenOrganisatorische verbeterprojecten


Invoering van het gastvrijheidsconcept
Met het gastvrijheidconcept wil het ziekenhuis bereiken dat de patiŽnt zich niet alleen klant maar vooral ook gast voelt. Gestart is bijvoorbeeld met het gratis verstrekken van koffie en thee op de poliklinieken. Daarnaast is op de poliklinieken een aantal pilots gestart om het verblijf in de wachtkamers verder te veraangenamen door te kiezen voor ander meubilair. Op een aantal verpleegafdelingen is gestart met medewerkers die zich specifiek bezighouden met gastvrijheidstaken zoals ontvangst, voeding en huishoudelijke zaken. In 2006 zal het gastvrijheidsconcept verder worden uitgewerkt en zal dit concept op meer afdelingen worden ingevoerd.

Elektronisch PatiŽnten Dossier (EPD)
In 2005 is gestart met het invoeren van een EPD. Dit EPD zorgt ervoor dat alle benodigde informatie snel, betrouwbaar en op de goede plaats(en) beschikbaar is voor de specialist. In 2006 zal het EPD voor de afdeling chirurgie in gebruik worden genomen. Daarna volgen ook de gynaecologie/verloskunde en interne geneeskunde.

Assist
In 2005 is het Waterlandziekenhuis gestart met de functie van Assist. Het doel van deze nieuwe veelomvattende functie is het beter begeleiden van de patiŽnt. De voedingsassistenten, afdelingsassistenten en schoonmakers hadden in het verleden allemaal een verschillende taak. Nu worden deze taken ondergebracht bij ťťn persoon: de Assist. Deze krijgt een speciale opleiding om de taken goed uit te kunnen voeren. De taken van de Assist zijn onder meer gastvrijheidstaken, voedingstaken, verzorging van de omgeving en verzorging van de patiŽnt.

Veilige zorg
Om het Waterlandziekenhuis veiliger te maken voor patiŽnten, medewerkers en bezoekers, sloot het Waterlandziekenhuis in 2005 aan bij het landelijke project 'veilige zorg'. De psychiatrische afdeling en de SEH zijn inmiddels begonnen met deze methodiek. Na de pilots volgt een ziekenhuisbrede invoering. Onderdeel van de methodiek vormen duidelijke gedragsregels voor patiŽnten, bezoekers en medewerkers.