Medische verbeterprojecten


Menu Medische verbeterprojectenOrganisatorische verbeterprojecten


Het Waterlandziekenhuis wil door haar klanten herkend worden als een uitstekend regionaal ziekenhuis. Ook in 2005 zijn diverse initiatieven ontplooid om de medische en organisatorische processen te verbeteren.

Diabetescarrousel
In 2005 is het Waterlandziekenhuis gestart met de diabetescarrousel voor kinderen. Onderdeel hiervan is een kookcafé waarbij kinderen met diabetes en hun ouders ervaringen kunnen uitwisselen met anderen. Daarnaast worden kinderen en ouders snel en vakkundig van advies en behandeling voorzien doordat alle hiervoor noodzakelijke professionals zoals diëtiste, diabetesverpleegkundigen en kinderarts aanwezig zijn.

Vaatrisicopoli
Voor patiënten die bekend zijn met vaataandoeningen of mensen met een verhoogd risico hierop is de vaatrisicopoli opgestart. Binnen de vaatrisicopoli kijkt een multidisciplinair team van artsen en verpleegkundigen naar de hoogte van het risico. Op basis van een uitgebreid onderzoek dat binnen één dagdeel plaatsvindt, worden adviezen op maat gegeven om het risico op vaataandoeningen te verkleinen of zelfs te voorkomen. Ook wil het ziekenhuis bijdragen aan de preventie van hart- en vaataandoeningen.

Spoedpost Waterland
Met ingang van 26 april 2005 verzorgen de Huisartsenpost Waterland en de afdeling SEH van het Waterlandziekenhuis samen een in Nederland unieke vorm van spoedeisende hulp onder de naam Spoedpost Waterland. Alle bewoners van de regio kunnen voor medische spoedhulp terecht op één telefoonnummer en bij één loket. De Spoedpost werkt in de avond, nacht en in het weekend.

Triversum
Triversum, het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en het Waterlandziekenhuis hebben eind april 2005 een samenwerkingscontract afgesloten. Triversum is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen bij wie sprake is of het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis.

Verloskundig Centrum Waterland (VCW)
Op 29 april 2005 tekenden de verloskundigen van de Praktijk Waterland-Oost (PWO) en het VCW een samenwerkingsovereenkomst. De PWO gaat geboorten begeleiden in het VCW. Iedere vrouw die in het VCW bevalt behoudt zo haar eigen verloskundige. De verloskundigen van beide organisaties gaan samenwerken op allerlei terreinen, waaronder bij- en nascholing.

> lees verder