Procesbeheersing


Menu Inleiding KwaliteitssysteemProcesbeheersing


Structurele kwaliteitsborging
Het kwaliteitssysteem zorgt voor een structurele borging van behaalde resultaten en afgesproken kwaliteitsnormen. Het kwaliteitssysteem biedt de volgende functionaliteiten:
  • alle richtsnoeren en procesbeschrijvingen zijn in te zien in het geautomatiseerde documentbeheersysteem;
  • alle richtsnoeren en procesbeschrijvingen worden beheerd door afdelingshoofd en/of medisch specialist;
  • alle afdelingsrichtsnoeren en procesbeschrijvingen zijn opgenomen in het digitale kwaliteitshandboek. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het beheer van de website en de bijbehorende documenten;
  • voor alle documenten en procesbeschrijvingen is bepaald wie verantwoordelijk is en wat de geldigheidsduur van het document is. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur wordt het document geactualiseerd;
  • borging van de kwaliteit van processen vindt plaats via interne audits en registraties. Hiertoe zijn kwaliteits- en prestatie-indicatoren ontwikkeld;
  • het optimaliseren van het kwaliteitssysteem is een vast agendapunt binnen ieder werkoverleg binnen het Waterlandziekenhuis;
  • een intern auditsysteem is opgezet waarbij interne auditoren zijn opgeleid.

Meldingscommissie Incidenten PatiŽntenzorg
De meldingscommissie heeft in 2005 in totaal 234 meldingen ontvangen. Het merendeel van de incidenten (inclusief de valincidenten) werd door de verpleging gemeld. Dit is in lijn met de cijfers over 2004. In dat jaar was 80% van alle meldingen afkomstig van de verpleging.

Melders 2003 2004 2005
Verpleegkundigen 136 173 187
Specialisten/arts-assistenten 15 28 20
OK-medewerkers 8 2 5
Fysiotherapeuten 0 2 3
Overigen 23 11 19

Soort melding 2003 2004 2005
Valincident 65 115 125
Medicatie 44 42 34
Medisch/verpleegkundig handelen 14 19 14
Onbereikbaarheid/(te) laat komen medewerker 1 6 14
(verkeerde) Uitslag 3 4 3
Overig 55 30 44
Totaal 182 216 234

Dit jaar is binnen de meldingscommissie gesproken over de werkwijze van de MIP. Eťn van de aandachtsvelden bij patiŽntveiligheid is het invoeren van een blame free reporting systeem. In 2006 hoopt de MIP met een plan van aanpak te komen

> lees verder