Kwaliteitssysteem


Menu Inleiding KwaliteitssysteemProcesbeheersing


In het voorjaar van 2005 heeft het Waterlandziekenhuis besloten te starten met een traject om tot een NIAZ-accreditatie te komen. Deze accreditatie moet in 2007 gerealiseerd zijn. Ter voorbereiding zijn formats (plannen van aanpak/rapportage), een digitaal kwaliteitshandboek en een intern audit systeem ontwikkeld. In september is een kick-off georganiseerd voor raad van bestuur, afdelingshoofden en medisch stafbestuur. Het proces van accreditatie gebeurt zoveel mogelijk van onderaf met een minimum aan bureaucratie.

Documenten in het kwaliteitssysteem
De richtsnoerencommissie speelde een voortrekkersrol bij het maken van afspraken rondom beheer, actualisatie en kaders/lay-out. Vooralsnog werkt het Waterlandziekenhuis met een centrale opslag. De komende jaren zullen de richtsnoeren voor de afdelingen en specialismen decentraal worden opgeslagen. Binnen het optimaliseren van het kwaliteitssysteem is een traject gestart waarbij iedere afdeling zijn handboek actualiseert en digitaliseert. Dit alles binnen vaste, centraal afgesproken kaders. Procesbeschrijvingen zijn decentraal in het digitale kwaliteitshandboek aanwezig.

Geautomatiseerd documentsysteem
Alle richtsnoeren binnen het ziekenhuis zijn geautomatiseerd sinds enkele jaren. Zij worden centraal opgeslagen en door leidinggevenden, medisch specialisten of senioren beheerd. Via het Waterland Informatie Systeem (WIS = intranet) zijn deze richtsnoeren en bijbehorende formulieren te raadplegen. In het kader van de optimalisatie van het kwaliteitssysteem is de intranetsite van de richtsnoerencommissie aangepast en verbeterd in gebruik. Ook is een afdelings-intranetwebsite ontwikkeld welke gebruikt zal worden als geautomatiseerd documentbeheerssysteem. In september 2005 kreeg elk afdelingshoofd een website aangeboden. Vanaf de tweede helft van 2005 is de afdeling Kwaliteit gestart met het trainen van documentbeheerders om kwaliteitsdocumenten op de eigen afdelingswebsite in te voeren en te beheren. Medio mei 2006 zullen naar verwachting alle afdelingen een digitaal kwaliteitshandboek hebben gevuld en geactiveerd.