Inkoop


Menu Bouwzaken AutomatiseringInkoopMaterialenadviescommissie


Het Waterlandziekenhuis maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband op het gebied van inkoop, genaamd RIN (Regionaal Inkoop Noord-Holland). Dit samenwerkingsverband van vier ziekenhuizen in Noord-Holland heeft in 2005 een wijziging in de samenstelling ondergaan. Per 1 januari 2005 maakt het Geminiziekenhuis geen deel meer uit van de RIN. In april 2005 een convenant getekend door het BovenIJziekenhuis, Waterlandziekenhuis, Zaans Medisch Centrum en onze nieuwe partner het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG).

De afdeling inkoop heeft zich in 2005 met verschillende onderwerpen beziggehouden.
  • In 2005 is een digitaal contractbeheersysteem (Zyimage) in gebruik genomen. Contracten kunnen hiermee elektronisch worden opgeslagen en beheerd.
  • De onderhandelingen en contracten van de investeringen voor de nieuwbouw zijn in 2005 met behulp van grote inspanningen van de afdeling inkoop binnen het vastgestelde budget gerealiseerd.
  • De opslag van steriele producten is uitbesteed aan een externe partij. De afdeling Inkoop heeft in dit kader de administratieve stromen van de bestel- en opslagprocedures onder de loep genomen. Hiermee is een begin gemaakt om de processen opnieuw in kaart te brengen en duidelijk de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen van de afdeling logistiek, inkoop en crediteurenadministratie. Dit zal in 2006 worden afgerond.