Automatisering


Menu Bouwzaken AutomatiseringInkoopMaterialenadviescommissie


Het Waterlandziekenhuis is in 2005 gestart met een pilotproject voor het Elektronisch PatiŰnten Dossier (EPD). Het EPD is in 2005 succesvol in voorbereiding gegaan voor de vakgroep chirurgie. In 2006 wordt het EPD voor de chirurgie ge´mplementeerd en uitgebreid naar de overige specialismen. Tijdens de pilot is gebleken dat het EPD bijdraagt aan meer efficiency, onder andere door het verlichten van de administratieve lasten. Ook kan een digitale koppeling worden gemaakt vanuit het EPD naar de eerste lijn. Mede hierdoor worden de direct betrokkenen efficiŰnter ge´nformeerd.

Het succes van het EPD hangt samen met het automatiseringsbeleid van het Waterlandziekenhuis. Het ziekenhuis heeft gekozen voor de invoeringen van een 'SAP-tenzij' beleid. Dit betekent dat voor het realiseren van de functionaliteit gebruik wordt gemaakt van ÚÚn softwareleverancier, zijnde SAP, tenzij blijkt dat deze software geen adequate oplossing biedt.

Radiologie
De onderzoeken van de afdeling radiologie zijn door middel van het PACS-systeem digitaal beschikbaar gemaakt. Door de invoering van het PACS-systeem zijn de fotofilms overbodig geworden en zijn de uitslagen via de computer opvraagbaar.

Verloskundig Centrum Waterland (VCW)
De administratieve processen van het VCW zijn in 2005 geoptimaliseerd. De processen worden wat betreft automatisering centraal ondersteund en door de administratieve organisatie afgehandeld.

Administratieve organisatie
Het Waterlandziekenhuis is in 2005 gestart met het project 'digitaal verwerken van inkoopfacturen'. Het uitgangspunt is het optimaal gebruikmaken van ge´ntegreerde systemen. Het systeem is eind 2005 ge´mplementeerd en in gebruik genomen. Door middel van het SAP systeem worden de inkoopfacturen digitaal en volledig geautomatiseerd ter accordering aangeboden aan de budgethouders van het Waterlandziekenhuis. Hiermee zal de verwerkingscapaciteit van de afdeling crediteuren in de loop van 2006 significant toenemen.

SAP-training
De eisen aan de Back Office-medewerkers zijn steeds verder aangescherpt. In dat kader is in 2005 gestart met specifieke opleidingen. De SAP-training geeft medewerkers inzicht in de mogelijkheden van het systeem ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden.