Individueel en resultaat gericht belonen


Menu Inleiding |  Vitale medewerkersVeilig en gezond werkenLeren en ontwikkelenIndividueel en resultaat gericht belonen


Ontwikkeling beloningsbeleid
In 2005 is het Waterlandziekenhuis begonnen met de ontwikkeling van een nieuw beoordelings- en beloningsbeleid. Met afdelingshoofden zijn managementcontracten gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de door het afdelingshoofd te behalen resultaat op het gebied van productie en financiŽn, innovatie, cultuur en personeel. Op grond van de te behalen doelen kan het afdelingshoofd een bonus verdienen. Daarnaast hebben alle leidinggevenden en de OR workshops bijgewoond, waarin de hoofdlijnen van het nieuwe beloningsbeleid zijn ontwikkeld. In 2006 wordt het nieuwe beloningsbeleid verder ontwikkeld.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waarin medewerkers geld- en tijdbronnen kunnen omzetten in doelen, is in 2005 flink uitgebreid. Het is voor 2005 mogelijk om eenmalig resterende vakantie-uren uit voorgaande jaren in te zetten voor doelen zoals aanvullend pensioen, vakbondslidmaatschap of extra salaris. Ook is het fietsplan in 2005 onderdeel geworden van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. In 2005 hebben 71 medewerkers zich hiervoor ingeschreven. In 2005 is de levensloopregeling opgesteld en is verder gegaan met de ontwikkeling van de voorlopig laatste uitbreiding van het meerkeuzesysteem. Dit systeem wordt begin 2006 ingevoerd.

Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden zag er eind 2005 als volgt uit:
Bronnen: bovenwettelijke vakantie uren, extra uren boven contractuele arbeidsduur/meeruren, resterende vakantie uren uit voorgaande jaren, bruto salaris (<15%), bruto vakantietoeslag en bruto eindejaarsuitkering. Doelen: aanvullend pensioen, spaarverlof, extra verlof, spaarloon, fietsplan, extra vergoeding studiekosten, vakbondslidmaatschap, beroepsvereniging en extra salaris.

Communicatie rondom arbeidsvoorwaarden
In het voor- en najaar 2005 is een tweetal informatieweken voor medewerkers gehouden over diverse arbeidsvoorwaarden. Tijdens deze weken konden medewerkers informatiebijeenkomsten bijwonen over arbeidsvoorwaarden en werd informatiemateriaal beschikbaar gesteld. In het voorjaar lag de nadruk op secundaire arbeidsvoorwaarden. In het najaar zijn de aankomende wijzigingen in de sociale zekerheid toegelicht.