Leren en ontwikkelen


Menu Inleiding |  Vitale medewerkersVeilig en gezond werkenLeren en ontwikkelenIndividueel en resultaat gericht belonen


Beroepsopleidingen
Het Waterlandziekenhuis biedt diverse beroepsopleidingen aan. De grootste beroepsopleiding is die tot verpleegkundige. In 2005 waren 27 leerling verpleegkundigen in opleiding; 33 leerling verpleegkundigen kregen een stageplaats. In 2005 is de begeleiding van de leerling verpleegkundigen in nauwe samenwerking met het ROC Zaanstreek-Waterland verbeterd.

Leren en kennisverbreding
Op verzoek van de leidinggevenden organiseert het Waterlandziekenhuis zeer regelmatig bij- en nascholingen op vakinhoudelijk gebied. In 2005 is gestart met E-learning, zodat opleidingen via de computer kunnen worden gevolgd. Met verschillende opleidingsinstituten is in 2005 nauw samengewerkt bij de ontwikkeling van meer competentiegerichte vervolgopleidingen. Het college van de Landelijke Regelingen Verpleegkundige Vervolgopleiding (LRVV) heeft de erkenning verleend voor de opleiding ICU. De overige in het Waterlandziekenhuis aanwezige LRVV's zullen naar verwachting in 2006 een erkenning ontvangen.

Ontwikkelen en veranderen
In de Waterland Academie ontwikkelen leidinggevenden de benodigde vaardigheden om inhoud te geven aan hun taken in een veranderende omgeving. Hier gaat het om het verbreden van het arsenaal van managementrollen, het leren denken in oplossingen, in plaats van in problemen, het sturen op doelen en resultaten in plaats van op activiteiten en met medewerkers communiceren over visie, doelen en resultaten. In 2005 richtte de Waterland Academie zich voornamelijk op leidinggevenden. Ook zijn de leden van de Verpleegkundige AdviesRaad en de OR gestart met een opleidingstraject. Op een drietal afdelingen heeft in 2005 een teamtraining plaatsgevonden. In meerdere dagdelen is gewerkt aan teambuilding en onderlinge communicatie.

Investors in People
Het Waterlandziekenhuis wil de landelijke erkenning 'Investors in People' behalen. Dit is een landelijk keurmerk voor organisaties die gericht werken aan de ontwikkeling van hun medewerkers. Op grond van een eerste quick scan en een uitgebreide diagnose is in 2005 begonnen met de uitvoering van een actieplan om deze erkenning te verkrijgen. In 2006 wordt dit actieplan verder uitgevoerd.

Loopbaanadvies
Iedere medewerker kan laagdrempelig gebruik maken van het loopbaanadviescentrum. Het loopbaanadviescentrum heeft hiervoor een wekelijks inloopspreekuur. Daarnaast kunnen medewerkers in opdracht van de leidinggevenden een uitgebreid loopbaantraject volgen. In 2005 hebben 68 medewerkers van het loopbaanadviescentrum gebruik gemaakt.