Veilig en gezond werken


Menu Inleiding |  Vitale medewerkersVeilig en gezond werkenLeren en ontwikkelenIndividueel en resultaat gericht belonen


Nieuwbouw
De nieuwbouw werd in 2005 in gebruik genomen. Daarnaast werden bestaande afdelingen grootschalig verbouwd. Medewerkers zijn flexibel omgegaan met de (geluids)overlast als gevolg van de bouwactiviteiten. Ondanks dat ergonomie en aandacht voor de werkomstandigheden uitdrukkelijk zijn meegenomen in het ontwerp en uitvoering, werden in de praktijk toch een aantal minder gewenste omstandigheden geconstateerd. Lichtinval en te hoge temperatuur waren daarbij de grootste knelpunten. Deze knelpunten worden verder aangepakt. Voor het Behandelcentrum Waterland-Oost is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd.

Arbodienst
Het contract met de Arbodienst is in 2005 omgezet naar een inleenovereenkomst van de bedrijfsarts. Het Waterlandziekenhuis huurt de bedrijfsarts voor enkele dagdelen in van de Arbodienst. Andere mogelijke ondersteuning wordt op ad-hoc basis ingehuurd.

Integraal Gezondheidsmanagement
Het Waterlandziekenhuis nam in 2005 deel aan een pilot voor het invoeren van Integraal Gezondheidsmanagement. Via deze pilot wil het ziekenhuis de aandacht voor veilig en gezond werken borgen. Integraal Gezondheidsmanagement is het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen. Aan de hand van een aantal invalshoeken (bijvoorbeeld strategisch beleid, fysieke werkomgeving, sociale werkomgeving, gezonde mensen) worden doelen bepaald. Deze doelen worden opgenomen in de jaarplannen. Zo wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van prestaties van mens en bedrijf. Vier afdelingen hebben in 2005 met deze werkwijze geoefend. In 2006 zullen meer afdelingen deze werkwijze gaan invoeren.

Vaccinatiebeleid
Het bestaande vaccinatiebeleid is in 2005 verder uitgevoerd. 49 Medewerkers zijn gevaccineerd tegen Hepatitis B. De aandacht voor een mogelijke pandemie als gevolg van de vogelgriep leidde tot een stijging van 70% van het aantal medewerkers dat een griepprik nam.

Fysieke belasting
Binnen het Transfair programma besteedt het Waterlandziekenhuis aandacht aan fysieke belasting. De ergocoaches vormen de spil van het programma. Zij worden ondersteund door hun leidinggevenden, de arboco÷rdinator en twee ergotherapeuten. De ergocoaches verzorgen voldoende aandacht voor praktijkrichtlijnen en goed gebruik van tilliften en glijlakens. Inventarisaties naar fysiek belastende factoren zijn op vier afdelingen herhaald. Voor de niet verpleegkundige afdelingen zijn op aanvraag inventarisaties uitgevoerd.

Preventiespreekuur fysiotherapie
De afdeling therapeutische zorg heeft een preventiespreekuur voor medewerkers georganiseerd. Voor een advies of fysiotherapeutisch onderzoek konden medewerkers op korte termijn een fysiotherapeut consulteren. Hiervan is 58 keer gebruik gemaakt. Voor circa 80% is een vervolgbehandeling afgesproken.

> Lees verder