Vitale medewerkers


Menu Inleiding |  Vitale medewerkersVeilig en gezond werkenLeren en ontwikkelenIndividueel en resultaat gericht belonen


Ziekteverzuim en re´ntegratiebeleid
Het Waterlandziekenhuis sloot in 2005 het project 'Ondernemend Werken aan Gezondheid' succesvol af. Dit ziekenhuisbrede project had tot doel de aanwezigheid en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en heeft geresulteerd in een daling van het ziekteverzuim en de WAO-instroom. Het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker speelde hierin een belangrijke rol.

Het ziekteverzuim is in 2005 sterk gedaald tot 3,7%. Dit is ver onder het landelijk gemiddelde cijfer van de Nederlandse ziekenhuizen (4,7%; bron Vernet). In 2005 was toelating tot de WAO niet mogelijk, vanwege de verlenging van de doorbetalingsplicht van 1 naar 2 jaar. Het actieve re´ntegratiebeleid leidt ertoe dat steeds meer medewerkers met een arbeidshandicap kunnen blijven werken, hetzij in de eigen functie (eventueel met aanpassingen), dan wel in een andere functie. Ook zijn in 2005 meer medewerkers met een arbeidshandicap aangetrokken.

  2003 2004 2005
Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) 4,8% 4,7% 3,7%
Verzuimfrequentie 1,2 1,3 1,2
WAO/WIA-instroom 0,9% 0,15% 0%
Percentage medewerkers met arbeidshandicap 7,1% 5,5% 7%

Keep on Moving
Het Waterlandziekenhuis bood de medewerkers een uitgebreid programma aan voor het verbeteren van de eigen conditie. Wekelijks nemen medewerkers binnen het programma 'Keep on Moving' deel aan sportactiviteiten. Ter ontspanning konden medewerkers gebruik maken van stoelmassages. Ook werden cursussen aangeboden om medewerkers te begeleiden bij het stoppen met roken. In totaal kende 'Keep on Moving' in 2005 circa 250 deelnemers.