Inleiding


Menu Inleiding |  Vitale medewerkersVeilig en gezond werkenLeren en ontwikkelenIndividueel en resultaat gericht belonen


Het Waterlandziekenhuis wil een bedrijf zijn waar mensen veilig, gezond en plezierig werken. Waar mensen zelf inhoud en sturing geven aan hun loopbaan en leven. Dit is nodig om inhoud te geven aan een ondernemende cultuur in een concurrerende omgeving. Het Waterlandziekenhuis investeert daarom in het vitaal houden van de ruim 1250 medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om veilig en gezond te werken zijn hierbij cruciaal. Een aanzienlijk deel van activiteiten wordt ontwikkeld en uitgevoerd met ondersteuning van Achmea Zorg en Zekerheid.

Het personeelsbeleid wordt vormgegeven door de leidinggevenden in afstemming met hun medewerkers. Leidinggevenden worden hierbij ondersteund door Personeelszaken & Ontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van informatie over wet- en regelgeving, spelregels en beleidsuitgangspunten van het Waterlandziekenhuis, maar ook in de vorm van gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van recruitment, ontwikkeling of veilig en gezond werken. Het Waterlandziekenhuis heeft geen algemene personeelsadviseurs.