Prestatie-indicatoren


Menu InleidingProductieInterne processenPrestatie-indicatoren


In 2004 stelden de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Orde van Medisch Specialisten en de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) de landelijke Basisset Prestatie-indicatoren vast. Ziekenhuizen zijn verplicht om de kwaliteitsaspecten, genoemd in deze set, openbaar te maken. De basisset bevat specifieke indicatoren op gebied van patiŽntveiligheid en effectiviteit. Daarnaast is een aantal parameters opgenomen die van belang worden geacht voor verantwoording, sturing en benchmarking van ziekenhuizen. In 2005 is de registratie van een aantal indicatoren verder aangetrokken.

De belangrijkste wijzigingen die rondom de prestatie-indicatoren in 2005 zijn doorgevoerd zijn:
  • pijn na een operatie: er is een registratiesysteem opgezet waarmee de pijnscore wordt geregistreerd, in aanloop naar de mogelijkheden binnen het Elektronisch PatiŽnten Dossier (EPD). In het OK-managementsysteem is een mogelijkheid gecreŽerd om pijnscores van de verkoever vast te leggen.
  • complicatieregistratie: de stafcommissie kwaliteit heeft alle vakgroepen voorzien van een complicatieregistratiesysteem, voor zover nog geen gebruik werd gemaakt van een landelijk format.
  • registratie Intensive Care: de afdeling Intensive Care heeft de beschikking gekregen over een registratieprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.