Productie


Menu InleidingProductieInterne processenPrestatie-indicatoren


De productiviteit nam in 2005 over de gehele linie toe. De toename van de productiviteit op de polikliniek werd be´nvloed door de uitbreiding van het aantal specialisten. In de kliniek nam het aantal opnamen, dagopnamen en operaties eveneens toe. Dit werd veroorzaakt door uitbreiding van het aantal operatiekamers van vier naar zes en verlaging van de verpleegduur. Het aantal verkeerde-bed-dagen nam toe door de sluiting van het Transitorium. Naar verwachting zal door ingebruikname van het nieuwe Transitorium in 2006 het aantal verkeerde-bed-dagen in 2006 weer dalen. De productiviteit van de ondersteunende diensten nam eveneens sterk toe.

Productie 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Adherentie            
Kliniek 96.647 101.511 101.726 102.116 104.278 106.259
Kliniek + dagverpleging 94.408 98.860 99.830 101.441 103.930 106.216
Polikliniek 101.318 107.269 108.760 109.639 111.795 113.807
Opnamen 9.236 10.096 10.140 10.607 11.394 12.536
Dagverpleging 5.338 6.066 7.415 8.540 10.394 12.438
Verpleegdagen 68.885 70.877 70.834 72.554 72.193 75.372
Gemiddelde verpleegduur 7,5 7,0 7,0 6,8 6,3 6,0
Polikliniektarief 60.034 62.441 63.045 64.859 68.820 69.859
Totaal polibezoeken 140.883 140.621 143.040 145.936 161.022 164.760
Herhaalfactor 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4
Aantal operaties 7.300 8.319 8.421 9.067 9.821 10.333
R÷ntgenonderzoeken 58.743 59.380 60.672 63.391 64.210 67.293
SEH-bezoeken 16.999 17.661 18.197 18.242 17.537 17.225

Aantal adherente bewoners
De adherente bevolking stijgt nog steeds door de groei van het aantal inwoners in het verzorgingsgebied, met name in Purmerend.Aantal eerste polikliniekbezoeken en toegangstijden tot de polikliniek
Het aantal eerste polikliniekbezoeken is met 1,5% gestegen. De toegangstijd is verder gedaald met gemiddeld een week. De meeste specialismen zitten nu rond de landelijke norm van drie weken met betrekking tot toegangstijd.> lees verder