Clientenraad


MenuInleidingRaad van toezichtRaad van bestuurBestuur medische stafOndernemingsraadClientenraad


De cliŽntenraad van het Waterlandziekenhuis is sinds april 2005 actief en bestaat uit vijf leden. De cliŽntenraad behartigt de belangen van cliŽnten en hun familieleden. Zij doet dit in samenwerking met de organisatie en binnen het kader van de doelstellingen van het Waterlandziekenhuis. Eventuele raakvlakken die er zijn of ontstaan met belangenverenigingen worden meegenomen in de overwegingen en adviezen. Het verder vormgeven van de cliŽntenraad en het vaststellen van themaís zijn activiteiten waar de cliŽntenraad zich de komende periode mee bezighoudt.