Bestuur medische staf


MenuInleidingRaad van toezichtRaad van bestuurBestuur medische stafOndernemingsraadClientenraad


Veranderingen
De veranderingen binnen het Waterlandziekenhuis hebben een duidelijke impact gehad op de medische staf. De taken en verantwoordelijkheden werden binnen het stafbestuur herverdeeld om beter herkenbare aanspreekpunten voor de achterban te creŽren. In het kader van de veranderingen heeft een commissie van staf(bestuurs)leden samen met een lid van de raad van bestuur de statuten van de medische staf herschreven. Ook werd in 2005 de laatste hand gelegd aan het Stafplan dat de basis vormt voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. De stafleden realiseerden zelf een omslag van een afwachtende houding naar ondernemerschap binnen de gezondheidszorg.

Nieuwe initiatieven
Het aantal patiŽnten nam in 2005 aanzienlijk toe. Met behulp van een gemotiveerde staf zijn deze patiŽnten in behandeling genomen zonder stijging van de wachttijden. Daarnaast droeg de positieve financiŽle situatie en de realisatie van het nieuwbouwproject bij aan een goede werksfeer. In 2005 hebben verschillende nieuwe initiatieven vorm gekregen. De Spoedpost werd operationeel, een tweetal multidisciplinaire poliklinieken (vaatrisico poli, rookstop poli) werd opgezet en de basis voor een elektronisch patiŽntendossier werd gelegd.

Bedreigingen
In 2005 werden de DBCís ingevoerd in de Nederlandse zorg. De praktijk laat zien dat de positie van de medisch specialist hiermee is bemoeilijkt. Vanaf eind 2007 zijn bij sommige specialismen inkomensdalingen te verwachten door het verdwijnen van raamovereenkomsten. Hierbij valt op dat overheden en overkoepelende organisaties relatief weinig aandacht hebben besteed aan het belang van de artsen. Daarnaast is de hoeveelheid administratief werk door de invoering van de DBCís aanzienlijk toegenomen.

Het Waterlandziekenhuis is in 2005 regelmatig in contact geweest met VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze en enkele categorale instellingen hebben de taak om de kwaliteit van ziekenhuizen te bewaken. Het Waterlandziekenhuis is met succes de discussie aangegaan. In de toekomst zal het ziekenhuis echter steeds meer aandacht moeten besteden aan open en transparante communicatie in de vorm van prestatie-indicatoren, inspectiebezoeken en richtlijnen. Het Waterlandziekenhuis streeft openheid na.

dr Th.A.A. van den Broek
voorzitter bestuur medische staf