Raad van bestuur


MenuInleidingRaad van toezichtRaad van bestuurBestuur medische stafOndernemingsraadClientenraad


De raad van bestuur heeft in 2005 invulling gegeven aan de beleidsdoelstellingen. Binnen de verschillende doelstellingen heeft de raad van bestuur concrete acties ondernomen.

Versterken van de basiszorg
In 2005 was wederom uitbreiding noodzakelijk van diverse vakgroepen om de adherente bevolking te kunnen blijven voorzien van zorg. Dit was eveneens noodzakelijk om het marktaandeel te kunnen vergroten. De volgende specialismen zijn versterkt: psychiatrie, cardiologie, intensive care, radiologie, interne geneeskunde, keel- neus- en oorheelkunde.

Met de versterking van het intensivistenteam is in 2005 een begin gemaakt met het opzetten van een volwaardige closed format Intensive Care. In 2006 wordt de nieuwe Intensive Care geopend.

Versterken van innovatie in de zorg
Het Waterlandziekenhuis heeft in 2005 het OK managementsysteem in gebruik genomen. Dit is een grote stap voor ICT binnen het Waterlandziekenhuis. Het systeem geeft inzicht in gebruik en planning van de OK, sluit aan bij de Centrale Sterilisatie Afdeling en zorgt daarmee voor een goede logistieke planning.

De samenwerking met Triversum heeft in 2005 invulling gekregen. Triversum richt zich op kinder- en jeugdpsychiatrie. Gekoppeld aan de polikliniek kindergeneeskunde houdt Triversum in het Waterlandziekenhuis polikliniek. Met de samenwerking breidt het Waterlandziekenhuis het zorgpakket verder uit. Bovendien kan het ziekenhuis hiermee een kwaliteitsverbetering garanderen.

Het Waterlandziekenhuis werkt aan procesgeoriŽnteerde poliklinieken waarbij de patient de 'one stop shopping' ervaart. In 2005 zijn de kinderdiabetespoli en de vaatpolikliniek geopend. De volwassendiabetespoli en de continentie poli zijn in voorbereiding.

De Spoedpost opende in april 2005 de deuren voor patiŽnten uit de regio. De spoedpost is een unieke samenwerking tussen de huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp (SEH). Binnen dit project moeten eerste en tweede lijn met elkaar optrekken om de patiŽnten betere kwaliteit te leveren. In de Spoedpost komen twee culturen samen. De huisartsengeneeskunde gaat uit van gezond totdat het tegendeel is bewezen, terwijl de medisch specialistische zorg uitgaat van ziek totdat het tegendeel is bewezen.

> Lees verder