Inleiding


Menu Inleiding |  Raad van toezichtRaad van bestuurBestuur medische stafOndernemingsraadClientenraad


Kwalitatief ondernemerschap vormt het uitgangspunt voor het beleid en strategiekeuze van het Waterlandziekenhuis. Dit uitgangspunt is verwoord in de missie. Het beleid wordt vormgegeven door de raad van bestuur in samenwerking met de raad van toezicht. De medische staf en de ondernemingsraad voorzien de raad van bestuur desgevraagd van advies.

De missie
Het Waterlandziekenhuis is een goed en ondernemend regionaal ziekenhuis. Beleidsdoelstellingen Voor de periode van 2003 tot 2007 hanteert het Waterlandziekenhuis een aantal doelstellingen. Ondernemerschap staat hierbij centraal.
  • versterk de basiszorg
  • versterk de innovatie in de zorg
  • veranker de samenwerking in de regio
  • vergroot het marktaandeel en de omzet
In 2005 lag de nadruk niet alleen op het bieden van goede ziekenhuiszorg aan de groeiende bevolking binnen de regio, maar ook op vergroten van het marktaandeel. De basis hiervoor is gevormd door een actief marktgericht beleid, gestoeld op goede kwaliteit en toegankelijkheid met goed georganiseerde zorgprocessen.

Leiderschap en cultuur
Het Waterlandziekenhuis werkt sinds drie jaar aan het verankeren van ondernemerschap in de zorg. De leidinggevenden vervullen hierbij een belangrijke rol. Mede daarom volgen zij permanente scholing via de Waterland Academie, de opleidingsschool voor het midden en hoger kader van het Waterlandziekenhuis. Naast continue scholing en begeleiding hebben alle leidinggevenden een managementcontract. In dit contract staat op hoofdlijnen beschreven welke resultaten zij kunnen halen. De beloning is voor een deel afhankelijk van het daadwerkelijk behalen van deze resultaten.

In 2005 heeft het Waterlandziekenhuis een organisatiewijziging ondergaan. Met deze wijziging wilde de raad van bestuur meer ruimte creŽren voor de afdelingshoofden. In het verslag van de raad van bestuur wordt dieper ingegaan op de organisatiewijziging.